Ψάξε ενά ποίημα

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Καλημέρα του Αυγούστου

Είναι που στάζει από πάνω μου
όλη η θλίψη του χειμώνα
είναι που ο άνεμος
τρομάζει την κάθε μαύρη σκέψη μου.

Δεν ακούω ποια τίποτα
μόνο τον ήλιο να κελαρύζει στα μάρμαρα.
Δεν νιώθω ποια τίποτα
μόνο το γαλάζιο όπως χύνετε μέσα μου ανάσα την ανάσα.

Ο καφές μου δροσερός
Πρωινό στην βεράντα
Το δέρμα το τυλίγει η ραστώνη σα κουβέρτα

Τα πρωινά του Αυγούστου

Έχουν την γεύση σου.