Ψάξε ενά ποίημα

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Hare Red Red Rose -1794 Robert Burns (Ερμηνεία Δ.Καλούπης)

Hear Red, Red Rose
1794 Robert Burns

O my Luve's like a red, red rose, 
That's newly sprung in June:
O my Luve's like the melodie,
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi' the sun;
And I will luve thee still, my dear,
While the sands o' life shall run.

And fare-thee-weel, my only Luve!
And fare-thee-weel, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho' 'twere ten thousand mile


Σαν Ρόδο κατακόκκινη, μετάφραση Δημήτρης Καλούπης 

Αγάπη μου, σαν ρόδο κατακόκκινη
που απ τον καιρό του, άνθισε πιο πριν.
Αγάπη μου, σαν μελωδία,
που σκοπός γλυκός, ανήκει σε αυτήν .

Ποσό είσαι όμορφή ,κοπέλα μου,
ποσό στον έρωτα σου, έχω βυθιστεί.
Και Θα σ΄αγαπώ , καλή μου.
Ωσότου και  η τελευταία θάλασσα στεγνώσει.

Ωσότου και η τελευταία θάλασσα στεγνώσει , καλή μου,
και λιώσει τους βράχους ο ήλιος ο καυτός
Και Θα σε αγαπώ , καλή μου.
Μέχρι το κερί της ζωής ,να λιώσει ο θάνατός, ζεστός.

Και να σαι πάντοτε καλά , καλή μου.
Να σαι καλά , όσο που να.
Θα έρθω πάλι και ξανά , αγάπη μου,
χιλιόμετρα να είσαι μακριά.