Ψάξε ενά ποίημα

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Once upon a time

There was this girl once.
Time is definitive , once.
The girl was definitive, this.
Only the place was abstract, there.

She was, but now she is not.
Probably she never were
But now I know definitively
The only certainty was the girl part

But now I doubt even that
maybe she was just a dream 
or a need, so real,
maybe the girl was not. 

To love another
Is a mental think
You never know if love is real.
Unless is validated, by the other
and time makes it certain.

Time is a god
With his divine power
Determines.
She was,
now she is not.
As if, never was love.
As if, there was no girl.

There was this girl
There was this need to be loved
And there was time to determine

the true story.

now what, says the man
only I, says Time. 
love says nothing.

The girl is there, no more. 

(Είναι η πρώτη μου απόπειρα για ποίηση σε άλλη γλώσσα, επηρεασμένος από την λογική της Eurovision, έχω μούσι και αφού δεν δείχνω και πολύ άσχημος σε φορέματα, είπα να το δοκιμάσω)